TACSO Events

1 Dec
2020

EU TACSO 3 is organising training programme on mentoring and coaching skills for civil society organisations (CSOs) in the Western Balkans and Turkey (WBT). This comprehensive training programme encompasses two subsequent training modules that will take place in the time period between end October to end November 2020.

When: 1 Dec 2020, 10:00
Event Type: Webinar
25 Nov
2020
When: 25 Nov 2020, 08:00
Event Type: Meeting
23 Nov
2020
When: 23 Nov 2020, 10:00
Event Type: Workshop
18 Nov
2020
When: 18 Nov 2020, 09:00
Event Type: Workshop
10 Nov
2020
When: 10 Nov 2020, 10:00
Event Type: Workshop
9 Nov
2020

EU TACSO 3 do të organizjë on-line një Program trajnimi mbi ‘Vullnetarizmin për Ndryshim Social’ që konsiston në trajnimin dhe mentorimin mbi vullnetarizmin për organizatat e interesuara në Shqipëri. Objektivi i Programit të trajnimit është të rrisë njohuritë dhe aftësitë e OShC-ve në Shqipëri për të përmbushur kërkesat ligjore për vullnetarizmin, për të rritur kapacitetet e tyre për të angazhuar qytetarët në projekte dhe programe vullnetarizmi dhe për të promovuar aktivizmin.

When: 9 Nov 2020, 09:30
Event Type: Workshop
3 Nov
2020
When: 3 Nov 2020, 10:00
Event Type: Workshop
28 Oct
2020
When: 28 Oct 2020, 10:00
Event Type: Workshop
26 Oct
2020

EU TACSO 3 is organising training programme on mentoring and coaching skills for civil society organisations (CSOs) in the Western Balkans and Turkey (WBT). This comprehensive training programme encompasses two subsequent training modules that will take place in the time period between end October to end November 2020.

When: 26 Oct 2020, 00:00
Event Type: Webinar
26 Aug
2020
When: 26 Aug 2020, 09:00
Event Type: Workshop