Başvuru Çağrısı: Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Eğitim Programı: Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi Temel Eğitim / 10-11 Kasım 2020

Avrupa Birliği TACSO 3 Programı (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Programı-3) Kasım 2020 içerisinde Türkiye’deki STÖ’leri, veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri konusunda desteklemek üzere çevrim içi “Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” eğitimi düzenliyor. Eğitim programı Kasım ayının ilk yarısında gerçekleşecek ve iki farklı eğitim programı şeklinde organize edilecektir: Belirli bir tematik alanda uzmanlaşmış ulusal ya da bölgesel sivil toplum ağları, hizmet sağlayıcı örgütler, kapasite güçlendirme desteği sunan STÖ’leri hedefleyen bir İleri Düzey Eğitim ve veri toplama ve veri yönetimi stratejileri konusunda kısıtlı deneyime sahip olan yerel örgütler ve taban örgütleri öncelikli olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerini hedefleyen bir Temel Eğitim.

“Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” eğitim programı STÖ’lerin iç ve dış izleme ve savunuculuk faaliyetleri ile örtüşecek şekilde STÖ’lere farklı veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri konusunda pratik bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Veri toplama ve veri yönetimi eğitimi aynı zamanda KOVID-19 salgını sonrasında STÖ’lerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerel ve ulusal düzeyde hak ihlallerini izleme pratiklerini güçlendirmek gibi bir hedef de içermektedir. Eğitim programlarından toplamda 70 STÖ temsilcisinin faydalanması beklenmektedir.

Eğitim programı hedefleri:

  • STÖ’leri farklı veri toplama ve veri yönetimi metotları ile nicel/nitel veriye dayalı iç ve dış izleme stratejileri hakkında bilgilendirmek;
  • STÖ’lere bilgi aktivizmi ve kanıta dayalı savunuculuk hakkında pratik bilgi ve beceriler kazandırmak;
  • STÖ’lerin cinsiyet eşitliği, engelli hakları, gençlik hakları, çocuk hakları, çevre hakları gibi alanlarda veri toplama pratiklerinden somut örnekler sunmak;
  • Dijital haklar ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yasal zemin hakkında katılımcı STÖ’leri bilgilendirmek.

Eğitim programı uygulamaları çevrim-içi olarak gerçekleştirilecektir.

Bir Günlük Çevrim-içi Temel Eğitim (2 gün 3’er saatlik eğitimler şeklinde)

  • Veri toplama ve veri yönetimi stratejileri konusunda kısıtlı deneyime sahip olan yerel örgütler ve taban örgütleri öncelikli olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri eğitim programının hedef kitlesi olarak belirlenmiştir.
  • En fazla 35 STÖ temsilcisinin eğitime katılımı sağlanacaktır.

Bir günlük çevrim-içi temel eğitim 10-11 Kasım tarihleri ve her gün saat 10.00-13.30 arasında düzenlenecektir. Eğitim programlarına başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin eğitim başvuru formunu doldurarak 23 Ekim Cuma, saat 17.00’ye kadar başvurularını sistem üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Temel eğitim programını tüm katılımcılar açısından verimli bir şekilde yürütebilmek için maksimum katılımcı sayısı 35 STÖ temsilcisi olarak belirlenmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin bir temsilci ile ve veri toplama/veri yönetimi konusunda sahip oldukları deneyime göre yalnızca bir eğitime başvuruda bulunmaları uygun kabul edilecektir.

Eğitime katılacak STÖ’ler AB TACSO 3 Projesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

  • Bilgi aktivizmi, veri toplama ve veri yönetimi konusunda örgütsel strateji geliştirmek isteyen STÖ’ler
  • Bölgesel dağılım
  • Tematik alan dağılımı
  • Cinsiyet eşitliği

Eğitim programlarını tamamlayan STÖ’ler ile eğitim sonrasında katılım sertifikaları paylaşılacaktır.

Eğitimler alanında deneyimli bağımsız uzmanlar tarafından Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi üzerine düzenlenecek olan eğitimlerin ardından eğitim içeriklerini kapsayan indirilebilir rehberler hazırlanacak ve rehberler tüm sivil toplum örgütlerinin erişimine açık hale getirilecektir.  Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin veri toplama ve veri yönetimi konusunda iyi örneklerini ve savunuculuk faaliyetlerini paylaşabilecekleri bir de üç günlük çevrim-içi devam toplantısı organize edilecektir.

Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesidir. Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Temsilci - Sizi tanımamıza yardımcı olun!
“Sivil toplum” devlet ile herhangi bir bağlantısı olmayan ya da kamu kurumları tarafından yönlendirilmeyen bireylerin ve örgütlerin yürüttükleri her türlü sosyal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)
Organizasyon - Sizi Daha İyi Tanımamıza Yardımcı Olun!
“Sivil toplum” devlet ile herhangi bir bağlantısı olmayan ya da kamu kurumları tarafından yönlendirilmeyen bireylerin ve örgütlerin yürüttükleri her türlü sosyal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)