Obrazac za registraciju - IPA III Instrument Program podrške civilnom društvu i medijima 2021-23, Crna Gora, Konsultativni sastanak

Za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, EU TACSO 3 projekat organizuje on-line konsultativni sastanak vezano za Instrument Program podrške civilnom društvu i medijima 2021-23, Akcija za Crnu Goru u četvrtak, 1. aprila, 2021 u periodu od 11:00 do 12:30h.

Cilj događaja je razgovarati o prioritetima za programiranje CSF-a 2021. - 2023. sa organizacijama civilnog društva i medijskim asocijacijama, kao i ostalim akterima zainteresovanim za razvoj Programa.

Da biste učestvovali u konsultacijama, poterbno je da se prijavite popunjavanjem obrasca do utorka, 30. mart, 17:00h. Događaj će se održati na engleskom jeziku uz obezbijeđen prevod na crnogorski jezik.

Nacrt programa je dostupan ovdje.

Predstavnik/ca
Organizacija
Organizacija civilnog društva: Pojam civilno društvo odnosi se na sve oblike društvenog djelovanja koje sprovode pojedinci/ke ili grupe koji nisu ni povezani sa Vladom niti ona njima upravlja (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)
Pitanja vezano za prioritete CSF (niste u obavezi da odgovorite na sva pitanja)