Başvuru Çağrısı: Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için: Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi Ağ Oluşturma ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı - Paralel Atölyelere

Avrupa Birliği TACSO 3 Programı (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Programı-3) Kasım 2020 içerisinde Türkiye’deki STÖ’leri, veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri konusunda desteklemek üzere “Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” eğitimlerinin yanı sıra 3 yarım günlük çevrim içi “Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi Ağ Oluşturma ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı” düzenliyor.

Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi, Ağ Oluşturma ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı sivil toplum örgütlerinin bilgi aktivizmi, veri toplama ve veri yönetimi konularında farklı yöntem ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alan yaratarak STÖ’lerin birbirlerinden öğrenme süreçlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ağ oluşturma ve deneyim paylaşımı toplantısı aşağıdaki konu başlıklarında STÖ’lerden farklı örneklerin ve deneyimlerin paylaşılacağı bir alan sunuyor;

  • Veri okuryazarlığı ve veri toplama
  • Farklı tematik alanlarda izleme ve haritalama çalışmaları;
  • Kanıt temelli savunuculuk ve raporlama;
  • Hak temelli alanlarda araştırma yürütmede yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri;
  • Bir çalışma yöntemi olarak veri toplama ve izleme

Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi, Ağ Oluşturma ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı, 25-27 Kasım tarihleri arasında, her gün için 3’er saatlik oturumlar şeklinde (her gün 10.00 – 13.30 saatleri arasında) gerçekleştirilecektir.

Toplantının ilk 2 günü ana programda paylaşımda bulanacak farklı tematik alanlardan sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, toplantının son günü 27 Kasım, 12.00-13.30 saatleri arasında paralel atölyelere de yer verilecek. Bu paralel atölyeler esnasında veri toplama ve veri yönetimi konusunda deneyim paylaşımında bulunmak isteyen STÖ’lerin aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurarak başvurularını bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz. Başvuru için son tarih 18 Kasım, Çarşamba, saat 17.00.  

Ağ Oluşturma ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı çevrim içi olarak ve Türkçe olarak organize edilecektir.

Ağ Oluşturma ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı maksimum katılımcı sayısı 70 olarak belirlenmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin bir temsilci ile başvuruda bulunmaları uygun kabul edilecektir.

Toplantıya katılacak STÖ’ler AB TACSO 3 Projesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir:

  • Bilgi aktivizmi, veri toplama ve veri yönetimi konusunda örgütsel strateji geliştirmek isteyen STÖ’ler
  • Bölgesel dağılım
  • Tematik alan dağılımı
  • Cinsiyet eşitliği
 
Temsilci - Sizi tanımamıza yardımcı olun!
“Sivil toplum” devlet ile herhangi bir bağlantısı olmayan ya da kamu kurumları tarafından yönlendirilmeyen bireylerin ve örgütlerin yürüttükleri her türlü sosyal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)
Organizasyon - Sizi Daha İyi Tanımamıza Yardımcı Olun!
“Sivil toplum” devlet ile herhangi bir bağlantısı olmayan ya da kamu kurumları tarafından yönlendirilmeyen bireylerin ve örgütlerin yürüttükleri her türlü sosyal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)
Questions