Obrazac za registraciju - Sastanak za konsultacije i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EU smjernice za podršku civilnom društvu u regionu proširenja (EUCSG) 2020 u Crnoj Gori, četvrtak, 9. septembar 2021. (rok: ponedjeljak, 6. septembar )

Kao dio mandata godišnjeg pregleda stanja i obezbjeđivanja monitoringa u skladu sa EU Smjernicama za podršku civilnom društvu za potrebe DG NEAR, projekat EU TACSO 3 ima zadovoljstvo da vas pozove na sastanak sa ciljem konsultacija i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EUCSG za 2020 za Crnu Goru. Sastanak će se održati u četvrtak, 9. septembra 2021. u 10:00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Svrha validacionog sastanka je predstavljanje regionalnih nalaza i stanja u oblasti podržavajućeg okruženja i kapaciteta OCD u Crnoj Gori. Dodatno, sastanak će imati za cilj da obezbijedi provjeru valjanosti rezultata procjene i razmotri preporuke iznijete u Izvještaju, kao i da osigura da su predstavnici/e OCD -a i druge zainteresovane strane aktivno uključeni u ovaj proces. Sastanak se organizuje u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u svakoj od korisnica IPA-e i u saradnji sa nacionalnim resursnim centrima (NRC). Na osnovu podataka dobijenih tokom konsultacija i validacije, konačni Izvještaj će biti finaliziran i objavljen.

Molimo vas, registrujte se do ponedjeljka, 6. septembra 2021 do 17:00 sati.

Predstavnik/ca
Organizacija
Organizacija civilnog društva: Pojam civilno društvo odnosi se na sve oblike društvenog djelovanja koje sprovode pojedinci/ke ili grupe koji nisu ni povezani sa Vladom niti ona njima upravlja (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)