Obrazac za registraciju: Konsultacije Izveštaja o proceni stanja, EU smernice za podršku civilnom društvu u regionu proširenja (EUCSG) 2020 u Srbiji, petak, 3. septembar 2021. (Rok: petak, 27. avgust 2021)

Kao deo mandata godišnjeg pregleda stanja i obezbeđivanja monitoringa u skladu sa EU Smernicama za podršku civilnom društvu za potrebe DG NEAR, projekat EU TACSO 3 ima zadovoljstvo da vas pozove na sastanak sa ciljem konsultacija i validacije Izveštaja o proceni stanja vezano za EUCSG za 2020 za Srbiju. Sastanak će se održati u petak, 3. septembra 2021. u 10:00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Svrha validacionog sastanka je predstavljanje regionalnih nalaza i stanja u oblasti podržavajućeg okruženja i kapaciteta OCD u Srbiji. Dodatno, sastanak će imati za cilj da obezbedi proveru valjanosti rezultata procene i razmotri preporuke iznete u Izveštaju, kao i da osigura da su predstavnici/e OCD-a i druge zainteresovane strane aktivno uključeni u ovaj proces. Sastanak se organizuje u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u svakoj od korisnica IPA-e i saradnji sa Nacionalnim resursnim centrima (NRC). Na osnovu podataka dobijenih tokom konsultacija i validacije, konačni izveštaj će biti finaliziran i objavljen.

Molimo vas da se registrujete najkasnije do petak, 27. avgust 2021. u 17:00 č..

Predstavnik/ca
Organizacija