Başvuru Çağrısı: AB TACSO 3 İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği: Türkiye'de Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük (Son Başvuru: 15 Haziran 2021, Salı)

AB TACSO 3 Projesi (Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi) Türkiye'deki sivil toplum örgütleri (STÖ'ler) için “Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük” başlığı altında, farklı tematik alanlarda çalışan STÖ’ler ile birlikte farklı gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarının yanı sıra gönüllülük için elverişli yasal çerçeveyi tartışmak amacıyla İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği düzenliyor.

Üç yarım günlük toplantı şeklinde gerçekleşecek olan etkinlik, çeşitli tematik alanlarda gönüllülerle çalışan Türkiye'den 50'den fazla STÖ’yü bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte etkinlik sırasında yapılan tartışmaları ve Türkiye'de gönüllülük için elverişli bir yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik tavsiyeleri derleyen bir Sonuç Raporu hazırlanacaktır. Üç yarım günlük etkinlik, gönüllülüğün kavramsal çerçevesi gibi konuları kapsayacak ve Türkiye'de gönüllülük için elverişli yasal ortamın iyi örneklerini tanıtacaktır. Ayrıca etkinlik, gönüllülük için yasal bir çerçeve geliştirmiş en az üç ülkeden ve çeşitli tematik alanlardan kendi gönüllü yönetim ve oryantasyon mekanizmalarına sahip STÖ’lere yer verecektir. Etkinlik, deneyim paylaşımına fırsat sağlayacak ve farklı konuşmacıların yer alacağı panel oturumlarının yanı sıra paralel alt grup çalışmalarından oluşacaktır.

Etkinliğin ana hedefleri şunlardır:

  • Farklı gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarının yanı sıra gönüllülük konusunda deneyim paylaşımı için bir alan sağlamak;
  • Gönüllülükle ilgili mevcut yasal çerçeveleri, etik kuralları ve davranış kurallarını tartışmak;
  • Katılımcı STÖ’ler ile birlikte gönüllülüğün önündeki engelleri ve farklı STÖ’ler tarafından geliştirilmiş olan mevcut gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarını tartışmak;
  • Türkiye'de gönüllülük için yasal bir çerçevenin nasıl olması gerektiğini ve gönüllülük için yasal bir çerçeve çizmenin fırsat ve sınırlarının neler olabileceğini tartışmak.

Aktif vatandaşlık, sivil inisiyatifler ve gönüllülük konulu üç yarım günlük etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik Türkçe olarak gerçekleştirilecek veya etkinlik esnasında simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Etkinlik, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli STÖ’leri hedeflemektedir: gönüllü tabanlı STÖ’ler ve/veya gönüllülerle çalışan STÖ’lere; yurttaş girişimleri; toplum temelli örgütler; yakın zamanda kurulan sivil toplum ağları vb.

Aktif vatandaşlık, sivil inisiyatifler ve gönüllülük konulu üç yarım günlük etkinlik 23-25 Haziran 2021 tarihleri ve her gün 10:00-13:30 saatleri arasında (Türkiye saati ile) düzenlenecektir. Etkinlik, Türkiye'den gönüllülerle çalışan ve çeşitli tematik alanlardan 50'den fazla STÖ’yü bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Başvuru için son tarih 15 Haziran 2021, Salı, saat 17.00

Etkinliğe katılmak isteyen STÖ’ler, başvuru formunu AB TACSO 3 Bilgi Sistemi (CRM) aracılığıyla (yukarıdaki bağlantıda sağlanan çevrim içi başvuru formu aracılığıyla) doldurup göndererek başvurabilirler. Her STÖ, etkinliğe bir temsilci ile katılım sağlayabilir.

 Etkinliğe katılım için alınan başvurular aşağıdaki kriterlere göre AB TACSO 3 ekibi tarafından değerlendirilecektir:

• Bölgesel dağılım

• Tematik alan dağılımı

• Cinsiyet eşitliği

• Gönüllü tabanlı STÖ’ler ve/veya gönüllülerle çalışan STÖ’ler

Temsilci - Sizi tanımamıza yardımcı olun!
“Sivil toplum” devlet ile herhangi bir bağlantısı olmayan ya da kamu kurumları tarafından yönlendirilmeyen bireylerin ve örgütlerin yürüttükleri her türlü sosyal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)
Organizasyon - Sizi Daha İyi Tanımamıza Yardımcı Olun!
“Sivil toplum” devlet ile herhangi bir bağlantısı olmayan ya da kamu kurumları tarafından yönlendirilmeyen bireylerin ve örgütlerin yürüttükleri her türlü sosyal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. (EUR-Lex Glossary: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html)