AB Sivil Toplum Rehberleri 2020 STÖ'ler için Yıllık Değerlendirme Anketi

 
1 2 3 4 5

Sayın anket katılımcısı,

 

Bu anket, 2020 boyunca Türkiye'deki STÖ'lerin kapasitelerini değerlendirmeyi ve sivil toplum örgütleri için elverişli ortamı izlemeyi amaçlamaktadır, bu nedenle katkınız büyük önem taşımaktadır.

 

Araştırma, Balkan Sivil Toplumu Geliştirme Ağı (BCSDN) tarafından yürütülmektedir ve bulguları, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye'de Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek (TACSO 3) Projesi çerçevesinde,  2014-2020 Genişleme Ülkelerinde Sivil Topluma AB Desteği Rehberi uyarınca Batı Balkanlar ve Türkiye'de Sivil Toplumun Kapasitesi ve Sivil Toplum için Elverişli Ortamın Durumuna ilişkin Yıllık Değerlendirme’nin hazırlanmasında kullanılacaktır.  

 

Bu anketin bulguları kamuya açık bir raporda sunulacaktır. Bu anketle toplanan veriler gizlidir ve kesinlikle anonim olarak kullanılacaktır. Bireysel yanıtlarınız örgütünüzle ilişkilendirilmeyecek ve diğer katılımcıların yanıtlarıyla birlikte toplu olarak raporlanacaktır. Etik konularla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen AB TACSO 3 Türkiye Ülke Koordinatörü Özge Konuralp ile tacso-tr@tacso.eu adresinden iletişime geçin.

 

Bu anketi tamamlamak için yaklaşık 30 dakikaya ihtiyacınız olacak. Yukarıdakileri okuduysanız ve başlamak istiyorsanız, lütfen anketin ilk sorusuna geçin. Anketi 04 Haziran 2021 tarihine kadar doldurursanız çok memnun oluruz. 

 

Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler.

 

AB TACSO 3 adina BCSDN

GİRİŞ
Lütfen örgütünüzün geçen yıl birlikte çalıştığı farklı insan kaynağı türlerinin toplam sayısını girin. İnsan kaynağı alınmadıysa 0 yazın.
Lütfen örgütünüzde görev alan kişilerin (personel, gönüllüler vb.) toplumsal cinsiyetlerine göre dağılımını yazın: